Osaka City 大阪市

Trang chủ Thành phố Osaka

Mục lục
A guide for living OSAKA

Thủ tục lưu trú, Hộ chiếu

Tổng Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản

Tổng Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản

https://www.isa.go.jp/vi/index.html

Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài (Tổng Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản)

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

Cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Nhật Bản (Bộ Ngoại giao Nhật Bản)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html

Thủ tục lưu trú

Thủ tục lưu trú (Tổng Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản)

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

page top

Hộ chiếu

(1)Bị mất hộ chiếu

Khi bị mất hộ chiếu, trước tiên hãy yêu cầu sở cảnh sát gần nhất cấp “Giấy chứng nhận báo mất”. Sau đó, đến thực hiện thủ tục cấp lại tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của nước mình mang quốc tịch tại Nhật Bản. Khi đó sẽ cần đến mã số biên nhận ghi trên giấy báo mất, vì vậy vui lòng xác nhận thông tin này.

(2)Sao chép chuyển con dấu chứng thực sang hộ chiếu mới

Nếu bạn bị mất hộ chiếu và được cấp hộ chiếu mới, thì cần phải sao chép lại con dấu cho phép nhập cảnh và tư cách lưu trú. Thủ tục này được thực hiện tại Tổng Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản.

page top